Reyes Orozco, Four Oaks, NC, 1991.

Item Description

Reyes Orozco, Four Oaks, NC, 1991

Courtesy of photographer Jeff Whetstone
gelatin silver print